ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT 02/2004/NQ-HĐTP VỀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ DÂN SỰ

Nghị quyết 02/2004/nq-hđtp là nghị quyết do hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao ban hành đối với xử lý vi phạm dân sự. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về việc áp nghị quyết này. Hãy tham khảo bài viết này nhé!

Nghị quyết 02/2004/nq-hđtp là gì? 

Nghị quyết 02/2004/nq-hđtp là nghị quyết được ban hành ngày 10 tháng 08 năm 2004 bởi Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao. Nghị quyết dựa trên căn cứ về Luật Tổ chức Toà án Nhân dân.

Đồng thời, có sự thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Nghị quyết được ban hành nhằm mục đích áp dụng các điều luật về giải quyết các vấn đề hôn nhân, gia đình và dân sự. 

nghị quyết 02/2004/nq-hđtp

 

Áp dụng nghị quyết 02/2004/nq-hđtp vào xử lý vấn đề liên quan đến quyền thừa kế

  • Đối với các vấn đề thừa kế trước ngày 01/07/1996: Thời hiệu khởi kiện được quy định đối với các vấn đề thừa kế trước 01/07/1996, theo hướng dẫn của nghị quyết 02/2004/nq-hđtp là từ ngày 01/07/1096 đến ngày 01/01/1999. Điều này được quy định tại Điều 36 trong Pháp lệnh thừa kế năm 1990.
  • Đối với các vấn đề thừa kế sau ngày 01/07/1996: Thời hiệu khởi kiện đối với các vấn đề thừa kế này được quy định trong Bộ luật Dân sự, điều 648. 
  • Trường hợp các di sản thừa kế đang do một người khác, không phải chủ tài sản nắm giữ thì người thừa kế có quyền khiếu kiện để đòi lại. 
  • Các trường hợp không áp dụng khởi kiện quyền thừa kế trong thời hạn 10 năm : Trường hợp có di chúc nhưng các đồng thừa kế không có các tranh chấp nào về việc phân chia tài sản. Trường hợp không có di chúc nhưng các đồng thừa kế có thể thảo luận về việc phân chia. Trường hợp không có di chúc và không có các thoả thuận về phân chia tài sản. 

Áp dụng nghị quyết 02/2004/nq-hđtp vào giải quyết vấn đề liên quan tới sử dụng đất

Đối với đất là di sản mà người chết để lại

Tài sản đất đai do người chết để lại gắn liền với quyền sử dụng đất, được nghị quyết 02/2004/nq-hđtp hướng dẫn áp dụng tại các Bộ luật liên quan đến đất. Đó là các bộ luật về đất đai theo từng năm, đã được sửa đổi bổ sung.

Đối với giải quyết các vấn đề về quyền sử dụng đất

Các vấn đề liên quan tới quyền sử dụng đất được xác lập sau ngày 15/10/1993 sẽ được giải quyết như sau:

nghị quyết 02/2004/nq-hđtp

 

  • Bên chuyển nhượng đã nhận đất, Toà án đã công nhận các chứng từ liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng. Các bên liên quan phải thực hiện các nghĩa vụ của mình được quy định trên hợp đồng. 
  • Bên nhận quyền chuyển nhượng đã trả đủ tiền nhưng chưa nhận được đất, bên chuyển nhượng quản lý các công trình trên đó: các bên liên quan cần thực hiện các vấn đề nghĩa vụ liên quan, trừ khi có các thỏa thuận giữa các bên.  
  • Đối với các hợp đồng chưa phù hợp với các quy định của pháp luật về mặt hình thức: Nếu các bên không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, Tòa án có thể vô hiệu hợp đồng.

Áp dụng nghị quyết 02/2004/nq-hđtp trong các vấn đề dân sự

Các giao dịch dân sự phát sinh trước  ngày 01/07/1996 mà các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thời hiệu thì cần áp dụng những quy định đó vào để xác định thời hạn còn hay hết. Các bên đang thực hiện giao dịch dân sự cần phải tuân thủ các nghĩa vụ theo đúng hợp đồng theo hướng dẫn của nghị quyết 02/2004/nq-hđtp.

nghị quyết 02/2004/nq-hđtp

 

Các giao dịch dân sự đang được tiếp tục thực hiện, có thỏa thuận bổ sung như một bản giao dịch mới thì việc xác định thời hiệu được quy định trong Bộ luật Dân sự. 

Các giao dịch dân sự xác lập từ ngày 01/07/1996 đến trước ngày 01/01/2005 không có quy định thời hiệu khởi kiện từ các quy phạm pháp luật. Việc xác lập thời hạn khởi kiện và thời gian yêu cầu xét xử được quy định tại Bộ luật Dân sự Điều 159. 

Hiệu lực của nghị quyết 02/2004/nq-hđtp

Nghị quyết 02/2004/nq-hđtp có với hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng thông báo là sau mười lăm ngày. Các hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao trước ngày nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn thì đều được bãi bỏ.

Những vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình mà Toà án đã thụ lý đều được áp dụng nghị quyết này để giải quyết trong vấn đề xét xử. Các trường hợp xét xử sơ thẩm, xét xử tái thẩm, xét xử phúc thẩm. 

Không áp dụng kháng nghị đối với các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình đã có hiệu lực pháp luật trước khi nghị quyết được ban hành. Trong trường hợp việc kháng nghị có những căn cứ và quyết định khác thì có thể kháng cáo. 

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về hướng dẫn áp dụng nghị quyết 02/2004/nq-hđtp vào xử lý các vấn đề về dân sự. Hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung nghị quyết, đồng thời áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *