Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Trong Xây Dựng Và Lưu Ý Khi Viết

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng chính là một tập hợp khung quy định của những thỏa thuận, định hướng. Đồng thời bao gồm những định hướng về một số nguyên tắc về quyền cùng nghĩa vụ giữa các bên trong suốt quá trình thi công xây dựng.

mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

 

Thế nào là mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng?

Theo như quy định Điều 138 Luật Xây dựng 2014 tại khoản 1 cùng Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì: Hợp đồng trong xây dựng chính là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bởi văn bản giữa bên giao thầu cùng bên nhận thầu. Mục đích chính là thực hiện một phần hoặc toàn bộ những công việc của hoạt động đầu tư xây dựng.

Dựa vào tính chất, nội dung công việc thực hiện thì bên trong hợp đồng nguyên tắc xây dựng gồm có:

mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

 

Hợp đồng tư vấn xây dựng: Chính là hợp đồng nhằm thực hiện một, một số hoặc là toàn bộ những công việc tư vấn của hoạt động đầu tư xây dựng.

Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Chính là hợp đồng thực hiện thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần xây dựng dựa theo thiết kế xây dựng công trình. Và cả hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư.

Hợp đồng cung cấp các thiết bị lắp đặt vào trong công trình xây dựng; Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư cùng thiết bị cũng như thi công xây dựng; Hợp đồng chìa khóa trao tay; Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy cùng với thiết bị thi công….

Nếu dựa theo hình thức giá hợp đồng áp dụng thì hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng bao gồm những loại sau đây: Hợp đồng trọn gói; Hợp đồng với đơn giá cố định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Hợp đồng theo thời gian; Hợp đồng theo chi phí cộng phí; Hợp đồng theo giá kết hợp.

Nội dung cơ bản có trong mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

 

Khi soạn thảo hợp đồng chúng ta cần đảm bảo những nội dung bao gồm:

 • Căn cứ pháp lý để áp dụng.
 • Ngôn ngữ áp dụng có trong hợp đồng.
 • Nội dung cùng khối lượng công việc.
 • Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu cùng với bàn giao.
 • Về thời gian và tiến độ việc thực hiện hợp đồng.
 • Giá hợp đồng, tạm ứng cùng đồng thời sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng.
 • Bảo lãnh tạm ứng dành cho hợp đồng xây dựng.
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng cùng với quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia vào hợp đồng xây dựng.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng cũng như thưởng, phạt vì vi phạm hợp đồng.
 • Tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng trong xây dựng.
 • Giải quyết tranh chấp nếu có của hợp đồng xây dựng.
 • Rủi ro cùng bất khả kháng nếu có.
 • Quyết toán và thanh toán của hợp đồng xây dựng cùng với những nội dung khác liên quan.

Chi tiết mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

Tùy vào từng đơn vị sẽ đưa ra hợp đồng xây dựng với nguyên tắc khác nhau. Nhưng về cơ bản hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng bao gồm những mục quan trọng sau đây:

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số……………./HĐ-XD (Hợp đồng – Xây dựng).

Hôm nay, ngày….. tháng ……năm……. tại (trình bày chi tiết địa điểm) ……… chúng tôi gồm có các bên sau đây:

Bên Giao thầu (bên A)

– Tên đơn vị giao thầu (Cụ thể tên của đơn vị giao thầu).:………………..

– Địa chỉ trụ sở chính đơn vị giao thầu (Địa chỉ của trụ sở chính):………….

– Họ tên và chức vụ của người đại diện (Ghi rõ họ tên cùng chức vụ cụ thể):……

– Điện thoại (số điện thoại cụ thể):…; Fax (số fax công ty):…….; Email (ghi nếu có).:……….

– Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng đơn vị (Ghi rõ số hiệu này):………..  .

– Mã số thuế (Mã số thuế đơn vị):…….

– Thành lập theo quyết định số: ………cấp vào ngày …. tháng …. năm.

– Theo văn bản ủy quyền xây dựng số (Ghi rõ nếu có):……………….

Bên nhận thầu (bên B)

– Tên đơn vị (Cụ thể tên đơn vị nhận thầu):……

– Địa chỉ trụ sở chính bên nhận thầu (Địa chỉ của trụ sở chính):……………

– Họ tên và chức vụ của người đại diện (Ghi rõ họ tên cùng chức vụ cụ thể):………..

– Điện thoại (số điện thoại cụ thể):…; Fax (số fax công ty):…….; Email (ghi nếu có).:……….

– Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng đơn vị (Ghi rõ số hiệu này):………..  .

– Mã số thuế (Mã số thuế đơn vị):…….

– Thành lập theo quyết định số: ………cấp vào ngày …. tháng …. năm.

– Theo văn bản ủy quyền xây dựng số (Ghi rõ nếu có):……………….

– Chứng chỉ năng lực hành nghề thi công xây dựng số:….(bao nhiêu) do..…(đơn vị) cấp ngày… tháng… năm…

Thông tin bổ sung thêm

Ngoài ra trong mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng cần thể hiện rõ nội dung công việc, đơn giá cùng với tiến độ thi công của hợp đồng. Nên ghi rõ trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng thi công và xây dựng công trình.

Trách nhiệm của bên A chính là đơn vị cung cấp vật tư nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng cũng như điện nước đến công trình, tạm ứng và thanh toán chi phí kịp thời. Hơn nữa, bên A cần cung cấp chi tiết bản kỹ thuật công trình và cử người giám sát thi công về kỹ thuật cùng tiến độ công trình.

Trong một số trường hợp thì bên A có thể thay mặt bên B nhằm giải quyết những yêu cầu gấp rút của quá trình thi công. Đình chỉ thi công nếu không đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc xảy ra tình trạng lãng phí vật tư.

Bên B có nhiệm vụ thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo về tiến độ, yêu cầu cụ thể của bên A. Cần đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu. Nếu làm sai và hư hỏng, lãng phí thì cần làm lại nhưng không tính tiền công cũng như phải bồi hoàn về vật liệu.

Một số lưu ý khi điền vào hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

 

Để đảm bảo tính chính xác của hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng cần lưu ý khi điền như sau:

Thông tin ghi trong hợp đồng lưu ý cần thực hiện đầy đủ và chính xác.

Hợp đồng nguyên tắc ở đây là sự thỏa thuận khung và bao gồm toàn bộ nội dung như hợp đồng chính thức. Tuy nhiên với nội dung về hàng hóa và dịch vụ giao dịch thì các bên sẽ không thỏa thuận cụ thể. Thay vào đó căn cứ vào những đơn đặt hàng cùng phụ lục hợp đồng về sau để thực hiện.

Hợp đồng nguyên tắc thường sẽ xác lập một khoản thời gian xác định nhằm thực hiện cho các bên. Trong khoảng thời gian có hiệu lực của hợp đồng các bên có thể ký một hoặc nhiều hay thậm chí không có bất cứ giao dich phát sinh nào.

Chúng ta đã vừa cùng nhau điểm qua chi tiết mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng. Hy vọng thông tin này hữu ích giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm liên quan đến ngành xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *