NHỮNG MỤC KÊ KHAI CỦA MẪU 04A/DK MỚI NHẤT ĐƯỢC CẬP NHẬT 2021

Trong quá trình kê khai sử dụng đất hoặc kê khai để được hưởng quyền sở hữu đất, chắc hẳn nhiều người còn băn khoăn những mục kê khai nào trong mẫu 04a/dk mới nhất không còn được sử dụng? Những mục nào cần kê khai và làm mới? Trong bài viết dưới đây sẽ trả lời những băn khoăn của quý độc giả.

Phần mục kê khai của người đăng ký trong mẫu 04a/dk mới nhất 

Người làm cần xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; tránh tẩy xóa và sửa chữa trên đơn.

mẫu 04a/đk mới nhất

 

Người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và có thể là người quản lý đất

 • Tên trong mẫu 04a/dk mới nhất (bắt buộc viết chữ in hoa)
 • Địa chỉ thường trú của người đăng ký đơn.

Đề nghị, kiến nghị

 • Đăng ký QSDĐ.
 • Đăng ký quyền được quản lý đất trong mẫu 04a/dk mới nhất.
 • Cấp GCN đối với đất đai.
 • Cấp GCN đối với tài sản thuộc trên đất.
 • Đánh dấu tick vào ô trống muốn lựa chọn.

Thửa đất đăng ký

 • Thửa đất số bao nhiêu?
 •  Tờ bản đồ số bao nhiêu?
 • Địa chỉ cần điền
 • Diện tích bao gồm tổng số bao nhiêu và sử dụng chung khoảng bao nhiêu, sử dụng riêng chiếm bao nhiêu
 • Sử dụng vào mục đích gì? Tính từ thời điểm nào?
 • Thời hạn đề nghị muốn được sử dụng đất
 • Nguồn gốc sử dụng đất là gì?
 • Người đăng ký có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất được đề nghị và bao gồm nội dung quyền sử dụng.

mẫu 04a/đk mới nhất

 

Tài sản gắn liền với đất

Mục này chỉ kê khai nếu có nhu cầu muốn được chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Nhà ở hoặc các công trình thi công khác:

 • Loại nhà ở hoặc công trình.
 • Diện tích xây dựng gồm bao nhiêu m2.
 • Diện tích sàn đối với nhà ở hoặc công suất đối với loại công trình khác.
 • Sở hữu chung bao nhiêu m2, sở hữu riêng bao nhiêu m2.
 • Kết cấu của công trình.
 • Số lượng tầng.
 • Thời hạn sở hữu đất trong mẫu 04a/dk mới nhất.
 • Lưu ý trường hợp có nhiều nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì người đăng ký chỉ kê khai các thông tin chung và tổng toàn bộ diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng, đồng thời lập danh sách nhà ở và công trình đính kèm theo đơn.

Rừng sản xuất là rừng trồng

 • Loại cây trồng chủ yếu.
 • Diện tích bao nhiêu m2
 • Nguồn gốc tạo dựng.
 • Tự trồng rừng.
 • Nhà nước giao nhưng không thu phí được quy định trong mẫu 04a/dk mới nhất.
 • Nhà nước giao nhưng có thu phí.
 • Nhận chuyển quyền sử dụng và sở hữu đất.
 • Nguồn vốn trồng hoặc nhận quyền.
 • Sở hữu chung tổng bao nhiêu m2, sở hữu riêng là bao nhiêu m2.
 • Thời hạn sở hữu.

mẫu 04a/đk mới nhất

 

Loại cây trồng lâu năm

 • Loại cây chủ yếu.
 • Diện tích m2
 • Sở hữu chung bao nhiêu m2 sở hữu riêng là bao nhiêu m2.
 • Thời hạn sở hữu

Bao gồm những giấy tờ nộp kèm theo.

Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính

 • Những đề nghị và cam kết khác kèm theo (nếu có)
 • Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trong đơn trên là đúng sự thật, nếu có sai phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Bao gồm mục ngày, tháng, năm.
 • Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên sau đó đóng dấu nếu có.

Xác nhận của cơ quan chức năng như: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với mẫu 04a/dk mới nhất

Tiến hành xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân và cộng đồng dân cư cũng như người Việt Nam định cư tại nước ngoài sở có hữu nhà ở, ngoại trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà nhằm mục đích thương mại là điều mới trong mẫu 04a/dk mới nhất.

 • Nội dung kê khai chính xác so với hiện trạng.
 • Nguồn gốc việc sử dụng đất.
 • Tại thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký.
 • Tại thời điểm tạo lập tài sản đi liền với đất.
 • Tình trạng tranh chấp đất đai (nếu có), tài sản gắn liền với đất.
 • Sự phù hợp trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.
 • Nội dung hoặc thông tin khác nếu có.
 • Công chức địa chính, ký và ghi rõ họ tên.
 • Uỷ ban nhân dân (Chủ tịch).
 • Ký tên và đóng dấu.
 • Trong trường hợp có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sẽ gắn liền với đất thì không được xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7.
 • Mục này được đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung trong Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì sẽ không xác nhận nội dung tại Điểm 2 và Điểm 3 trong mục này.

Ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai trong mẫu 04a/dk mới nhất

 • Người đăng ký phải nêu rõ có đủ hay không đủ những điều kiện cấp GCN, lý do cũng như căn cứ pháp lý được áp dụng; trong trường hợp thửa đất có vườn và ao gắn liền với nhà ở thì phải xác định rõ ràng diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý.
 • Người kiểm tra ký và ghi rõ họ tên, cũng như chức vụ.
 • Giám đốc ký và đóng dấu.

Trên đây là bài viết về những mục trong mẫu 04a/dk mới nhất đã được cập nhật. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đến quý độc giả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *