NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH

Trong quá trình tìm kiếm thông tin về đấu thầu và các quy định liên quan, có không ít người thắc mắc rằng, theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành, hợp đồng theo đơn giá cố định có những quy định cụ thể nào? Để làm rõ hơn vấn đề này, hãy cùng tham khảo bài viết sau nhé.

 

hợp đồng theo đơn giá cố định

Khái niệm hợp đồng theo đơn giá cố định

Khoản 2 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 gồm những quy định cụ thể về hợp đồng theo đơn giá cố định như sau:
Hợp đồng theo đơn giá cố định là loại hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện toàn bộ nội dung quy định trong hợp đồng. Dựa trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán theo số lượng và khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định.

Những nội dung cần quy định trong hợp đồng theo đơn giá cố định 

Về khối lượng công việc chủ yếu, tiêu chuẩn áp dụng

Trong hợp đồng theo đơn giá cố định cần phải nêu một cách cụ thể nội dung khối lượng công việc chủ yếu và những tiêu chuẩn áp dụng với từng loại sản phẩm của hợp đồng xây dựng để tiến hành thực hiện.

hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Thời gian và tiến độ thực hiện dự án

Trong hợp đồng bắt buộc phải bao gồm những nội dung sau: Thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành (tính tới thời điểm bàn giao xong sản phẩm của hợp đồng). Ngoài ra cần có tiến độ thực hiện (tổng tiến độ của dự án, tiếp đến là tiến độ riêng của từng danh mục, từng công việc).

Nếu bên giao thầu và bên nhận thầu ký kết với nhau nhiều hợp đồng để thực hiện các công việc xây dựng thì tiến độ thực hiện giữa các hợp đồng phải thích hợp với tổng tiến độ của dự án. 

Hai bên phải thiết lập các phụ lục phần không tách rời trong hợp đồng để quy định chi tiết những yêu cầu liên quan đến tiến độ đối với từng hợp đồng/ từng công việc phải thực hiện.

 Giá hợp đồng

Giá hợp đồng tuân theo đơn giá cố định, được xác định theo sự thỏa thuận của bên giao thầu và bên nhận thầu. Giá không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp phải có quy định trong hợp đồng ngay khi ký như sau:

– Khi có phát sinh điều chỉnh hoặc bổ sung thêm khối lượng công việc so với hợp đồng;

– Khi Nhà nước thay đổi một số chính sách về tiền lương, giá nguyên vật liệu mà nhà nước quản lý giá hay tỷ giá hối đoái (nếu phần vốn có sử dụng ngoại tệ),…. thì đơn giá được thay đổi nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Lý do bất khả kháng như: động đất, bão, lũ, sóng thần, hỏa hoạn, các loại thiên tai khác; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; …

Tạm ứng hợp đồng

Việc tạm ứng hợp đồng được thực hiện ngay sau khi hợp đồng theo đơn giá cố định phát huy hiệu lực theo thỏa thuận của các bên. 

Mức tạm ứng được xác định theo thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận, mức tạm ứng hợp đồng tuân theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng xây dựng

 Đối với việc tạm dừng thực hiện hợp đồng đã ký kết: Một bên có quyền đơn phương tạm dừng hợp đồng nếu bên kia phạm lỗi và phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản. 

Hai bên sẽ bàn bạc để đưa ra cách giải quyết vấn đề nhằm tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết. Mọi hệ quả phát sinh do tạm dừng hợp đồng được các bên thỏa thuận với nhau.

hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Đối với việc hủy bỏ hợp đồng đã ký kết: Các bên đều có quyền hủy bỏ hợp đồng theo những quy định trong hợp đồng và phải hông báo trước cho bên kia trước khi hủy bỏ hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

Đây chính là cơ sở để giải quyết những bất đồng hay khi có tranh chấp xảy ra. Các bên tham gia hợp đồng cần phải quy định cụ thể và rõ ràng vì đây là những quy định ràng buộc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hiệu lực của hợp đồng

Hiệu lực của hợp đồng theo đơn giá cố định được hai bên thỏa thuận và quy định rõ trong hợp đồng.

Nguyên tắc thanh toán của hợp đồng theo đơn giá cố định 

  • Cách tính giá trị thanh toán của hợp đồng theo đơn giá cố định: Lấy đơn giá cố định trong hợp đồng nhân với khối lượng hay số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện;
  • Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã tiến hành để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc quy định trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này với đơn giá cố định được ghi trong hợp đồng;
  • Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu phải có trách nhiệm xác nhận biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở thanh toán hợp đồng cho nhà thầu.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến hợp đồng theo đơn giá cố định. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn hãy tham khảo Luật Đấu thầu 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *