NHỮNG THÔNG TIN VỀ CỤC QUẢN LÝ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS MÀ BẠN NÊN BIẾT

Cục quản lý nhà và thị trường BĐS là một trong những tổ chức thuộc Bộ Xây dựng. Đây là tổ chức nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư thị trường bất động sản tiềm năng. Bài viết sau sẽ gửi tới các bạn những thông tin hữu ích về cục quản lý nhà và thị trường bất động sản. Hãy cùng theo dõi nhé!

Vị trí, chức năng của Cục quản lý nhà và thị trường BĐS

Cục quản lý nhà và thị trường BĐS là đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Có chức năng tham mưu giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các công việc về quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật. Các vấn đề về nhà ở, thị trường bất động sản, công trình xây dựng, công sở.

Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có con dấu riêng, có tư cách pháp nhân. Tại Kho bạc Nhà nước có tài khoản ngân hàng theo quy định chung.

cục quản lý nhà và thị trường bđs

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của cục quản lý nhà và thị trường BĐS

Về nhà ở do cục quản lý nhà và thị trường BĐS quản lý

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược và phát triển kế hoạch nhà ở quốc gia cho từng thời kỳ. Chỉ tiêu phát triển cho từng thời kỳ phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội hằng năm để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch xây dựng nhà ở của từng địa phương kịp thời, đúng và đầy đủ để báo cáo với Bộ trưởng.

Hướng dẫn, kiểm tra các công trình đang thi thi công về nhà ở quốc gia. Chương trình cải tạo các chung cư cũ cần lập danh sách báo cáo Chính phủ thường kỳ.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tại các địa phương để Bộ Xây dựng trình lên Thủ tướng phê duyệt chương trình hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn.

Hằng năm, cần điều tra, thống kê số lượng nhà ở tại các địa phương trên cả nước. Để Nhà nước có thể quản lý, quy hoạch hợp lý vấn đề nhà ở theo từng năm.

ục quản lý nhà và thị trường BĐS quản lý về công sở

Cục quản lý nhà và thị trường BĐS chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và quy hoạch hợp lý hệ thống các công sở. 

Tại các địa phương, cục cần hướng dẫn và đôn đốc địa phương kiểm tra trong lập quy hoạch hệ thống công sở, cơ quan nhà nước, trụ sở làm việc có sở hữu nhà nước…

Đề xuất các phương án trình bộ ký và ban hành các tiêu chí phân loại, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc quản lý nhà nước. 

Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất lên cấp có thẩm quyền về quyền chuyển đổi mục đích sử dụng của các công sở, trụ sở làm việc thuộc quản lý nhà nước.

Cục quản lý nhà và thị trường BĐS quản lý thị trường BĐS như thế nào

Chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan liên quan lên kế hoạch xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản. Trình cơ quan có thẩm quyền ký và hướng dẫn thực hiện sau khi ký ban hành.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh bất động sản tại từng địa phương. Điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường bất động sản trong nước. 

Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án, đầu tư dự án khu đô thị, phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật cơ sở vật chất. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về năng lực thực hiện và các quy định về bất động sản.

Cục quản lý nhà và thị trường BĐS phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình Bộ xây dựng ban hành khung chương trình đào tạo bồi thương các kiến thức về bất động sản, môi giới. Ban hành các chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đúng quy định.

cục quản lý nhà và thị trường bđs

 

Cơ cấu tổ chức của Cục quản lý nhà và thị trường BĐS

Có 9 đơn vị trực thuộc Cục quản lý nhà bao gồm: văn phòng; phòng quản lý nhà ở; phòng quản lý hệ thống công sở; phòng quản lý thị trường bất động sản; phòng phát triển nhà ở đô thị; phát triển nhà ở nông thôn; ban quản lý nhà ở công vụ; phòng thông tin thống kê và trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản.

Ban lãnh đạo Cục quản lý nhà và thị trường BĐS

Tại Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có Cục trưởng và phó cục trưởng chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của cục.

Bộ Xây dựng trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức vị trí Cục trưởng và Phó cục trưởng của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục mà có kế hoạch lập ra phù hợp cho từng giai đoạn. Xác định nhu cầu biên chế và tuyển dụng phù hợp từng năm.

Cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ xây dựng và pháp luật về mọi hoạt động của Cục. Cục phó chịu trách nhiệm trước cục trưởng về mọi nhiệm vụ được giao thực hiện.

Bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về Cục quản lý nhà và thị trường BĐS. Mong rằng các bạn đã có thêm những kiến thức mới về đơn vị trực tiếp quản lý các công trình nhà ở hay trụ sở làm việc của mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *