Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
  1. Có trách nhiệm: hatecoapolloxuanphuong.com
  2. Mục đích: Thực hiện quản lý chính xác các dịch vụ mà bạn đăng ký, gửi cho bạn các bản tin và khuyến mại có quảng cáo từ các trang web khác của Dự án Chung Cư Hateco Apollo Xuân Phương và các bên thứ ba, hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp với sở thích và điều hướng của bạn dựa trên dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua cookie, cũng như cách gửi cho bạn thông tin liên lạc thương mại để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  3. Hợp pháp: Thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp và thực hiện nghĩa vụ pháp lý.
  4. Người nhận: Dữ liệu sẽ được chuyển giao theo nghĩa vụ pháp lý và khi bạn đã đồng ý làm như vậy hoặc cung cấp dịch vụ được yêu cầu.
  5. Quyền lợi: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu, cũng như các quyền khác, chi tiết của chúng được bao gồm trong thông tin bổ sung.
  6. Thông tin thêm: (đang cập nhật)